Top học viên điểm cao TOEIC Thầy Hiếu

THẦY HIẾU - TOEIC tuyệt đối 990/990, CEO & Founder  tại TOEIC Mr Hieu, admin Group Học TOEIC cùng cao thủ với 30.000 thành viên, Facebook cá nhân có hơn 30.000 học viên theo dõi, đã tham gia đào tạo trên 5000 học viên trong đó có hàng trăm học viên đạt điểm số từ 650 điểm TOEIC trở lên. Trên 300 em có điểm số TOEIC từ 800 - 900 điểm.


Bài viết cùng danh mục